I n f o r m a c j e

Nasza baza liczy już 1 000 wykładów !!!

Dzięki łasce Kryszny i Jego wielbicieli możemy służyć wam możliwością słuchania nektaru Kryszna-katha w postaci okrągłej liczby 1 000 wykładów. Jay!!!

Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie! Wszelka chwała Śri Guru i Gaurandze!

Sureśvara Prabhu - Śrila Prabhupada, nasz Zalożyciel-Acarya (Youtube)

Dzięki współpracy z ISKCON Melbourne prezentujemy wam 10-cio częściową filmową serię wykładów HG Sureśvara Prabhu zatytułowaną "Śrila Prabhupada, nasz Założyciel-Acarya."

Playlista Youtube znajduje się tutaj.

Usprawnione wyszukiwanie

Dla ułatwienia wyszukiwania wersetów wprowadziliśmy standaryzację tytułowania wykładów. Dzięki temu można szybko odnaleźć werset wpisując go w polu wyszukiwania na stronie głównej.

Bhagavad-gita: BG, BG 1, BG 1.1; Srimad-Bhagavatam: SB, SB 1, SB 1.1, SB 1.1.1; Caitanya-caritamrta: CC, CC Adi, CC Adi 1, CC Adi 1.1; Caitanya-bhagavata: CB, CB Adi, CB Adi 1, CB Adi 1.1; Nektar Oddana: NOD, NOD 1; Nektar Instrukcji: NOI, NOI 1.

Oczywiście można również odnaleźć wykład klikając na zakładkę Kategorie w menu głównym, a następnie wybrać z listy interesujący nas werset.

N a j n o w s z e   w y k ł a d y

Znaleziono wykładów:1186
Inne 10.78 MB (00:47:05)
2016-05-26 11:00:13 Pobierz plik
Inne 14.36 MB (01:02:44)
2016-05-26 10:47:16 Pobierz plik
Seminarium 5.03 MB (00:21:57)
2016-02-07 20:46:27 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 13.75 MB (01:00:04)
2016-02-07 20:45:32 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 8.11 MB (00:35:26)
2016-02-07 20:42:37 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 9.33 MB (00:40:46)
2016-02-07 20:40:57 Pobierz plik
Bhagavad-gita 5.76 MB (00:25:10)
2016-02-07 20:40:24 Pobierz plik
Bhagavad-gita 6.11 MB (00:26:41)
2016-02-07 20:39:49 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 6.69 MB (00:29:14)
2016-02-07 20:37:53 Pobierz plik
Bhagavad-gita 8.86 MB (00:38:42)
2016-02-07 20:35:57 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 6.92 MB (00:30:13)
2016-02-07 20:34:35 Pobierz plik
Bhagavad-gita 9.03 MB (00:39:28)
2016-02-07 20:33:33 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 7.36 MB (00:32:10)
2016-02-07 20:32:26 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 5.79 MB (00:25:18)
2016-02-07 20:30:56 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 9.44 MB (00:41:14)
2016-02-07 20:26:33 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 6.49 MB (00:28:20)
2016-02-07 20:25:24 Pobierz plik
Inne 6.65 MB (00:29:02)
2016-02-07 20:24:08 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 11.87 MB (00:51:52)
2016-02-07 20:23:16 Pobierz plik
Bhagavad-gita 5.22 MB (00:22:48)
2016-01-31 20:55:19 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 8.64 MB (00:37:45)
2016-01-31 20:53:47 Pobierz plik
Śrimad Bhagavatam 9.24 MB (00:40:21)
2016-01-31 20:52:20 Pobierz plik
Bhagavad-gita 6.77 MB (00:29:35)
2016-01-31 20:51:05 Pobierz plik
Bhagavad-gita 8.83 MB (00:38:35)
2016-01-31 20:49:26 Pobierz plik
Seminarium 5.61 MB (00:24:29)
2016-01-16 23:40:46 Pobierz plik
Bhagavad-gita 8.77 MB (00:38:19)
2016-01-16 23:40:04 Pobierz plik